Pani pani kar gaye mujh ko qalandar ki ye baat Tu agar maira nahi banta na ban apna to ban

  Previous   
  Next   
Paani paani kar gayee mujh ko qalandar ki ye baat

Tu agar maira nahi banta na ban apna to ban
  Previous   
  Next