Designed by Veethemes.com

Pani pani kar gaye mujh ko qalandar ki ye baat Tu agar maira nahi banta na ban apna to ban

NEXT→
Paani paani kar gayee mujh ko qalandar ki ye baat

Tu agar maira nahi banta na ban apna to ban
NEXT→